Locbond 603 (10g)

รหัสสินค้า : 09-603-010

ราคา

214.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 214.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Retaining Compounds 603


  •  Color : สีเขียว
  •  Size : 50g
  •  Strength : แรงยึดปานกลาง
  •  Viscosity : ความหนืดต่ำ
  •  Fixture Time : แห้งตัวสมบูรณ์ใน 24 ชั่วโมง


รายละเอียด


  • น้ำยาตรึงเพลา, บูช, ตลับลูกปืน และเกียร์ สูตรเพลาสวมอัด เป็นน้ำยาตรึงเพลาเอนกประสงค์ใช้ตรึงผิวโลหะทรงกระบอกและยังสามารถใช้ซ่อมเพลาที่สึก
  • เหมาะกับเพลาที่มีช่องว่างไม่เกิน 0.12mm
  • เป็นกาวAnaerobic ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ กาวจะแข็งตัวยึดติดกับชิ้นงานก็ต่อเมื่อกาว(น้ำยา)สัมผัสกับโลหะโดยตรงและอยู่ในที่ที่อับอากาศ
Visitors: 17,643