Locbond 620 (50g)

รหัสสินค้า : 09-620-050

ราคา

749.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 749.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Retaining Compounds 620


  •  Color : สีเขียว
  •  Size : 50g
  •  Strength : แรงยึดปานกลาง
  •  Viscosity : ความหนืดสูง
  •  Fixture Time : แห้งตัวสมบูรณ์ใน 24 ชั่วโมง


รายละเอียด


  1. น้ำยาตรึงเพลา, บูช, ตลับลูกปืน และเกียร์ สูตรเพลาสวมอัด เป็นน้ำยาตรึงเพลาเอนกประสงค์ใช้ตรึงผิวโลหะทรงกระบอกและยังสามารถใช้ซ่อมเพลาที่สึก
  2. ทนความร้อนถึง 230 ̊ C
  3. เหมาะกับเพลาที่มีช่องว่างไม่เกิน 0.20mm
  4. เป็นกาวAnaerobic ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ กาวจะแข็งตัวยึดติดกับชิ้นงานก็ต่อเมื่อกาว(น้ำยา)สัมผัสกับโลหะโดยตรงและอยู่ในที่ที่อับอากาศ
Visitors: 17,658