Locbond 609 (50g)

รหัสสินค้า : 09-609-050

ราคา

695.50 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 695.50 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Retaining Compounds 603


  • Color : สีเขียว
  •  Size : 50g
  •  Strength : แรงยึดปานกลาง
  •  Viscosity : ความหนืดต่ำ
  •  Fixture Time : แห้งตัวสมบูรณ์ใน 24 ชั่วโมง


รายละเอียด


  1. น้ำยาตรึงเพลา, บูช, ตลับลูกปืน และเกียร์ สูตรเพลาสวมอัด เป็นน้ำยาตรึงเพลาเอนกประสงค์ใช้ตรึงผิวโลหะทรงกระบอกและยังสามารถใช้ซ่อมเพลาที่สึก
  2. เหมาะกับเพลาที่มีช่องว่างไม่เกิน 0.12mm
  3. เป็นกาวAnaerobic ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ กาวจะแข็งตัวยึดติดกับชิ้นงานก็ต่อเมื่อกาว(น้ำยา)สัมผัสกับโลหะโดยตรงและอยู่ในที่ที่อับอากาศ
Visitors: 17,643