Locbond 680 (50g)

รหัสสินค้า : 09-680-050

Retaining Compounds 680


  • Color : สีเขียว
  • Size : 50g
  • Strength : แรงยึดสูง
  • Viscosity : ความหนืดปานกลาง
  • Fixture Time : แห้งตัวสมบูรณ์ใน 24 ชั่วโมง


รายละเอียด


  • น้ำยาตรึงเพลา, บูช, ตลับลูกปืน และเกียร์ สูตรเพลาสวมอัด เป็นน้ำยาตรึงเพลาเอนกประสงค์ใช้ตรึงผิวโลหะทรงกระบอกและยังสามารถใช้ซ่อมเพลาที่สึก
  • เหมาะกับเพลาที่มีช่องว่างไม่เกิน 0.20mm
  • เป็นกาวAnaerobic ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ กาวจะแข็งตัวยึดติดกับชิ้นงานก็ต่อเมื่อกาว(น้ำยา)สัมผัสกับโลหะโดยตรงและอยู่ในที่ที่อับอากาศ
จำนวน
695.50 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 5,395