Locbond 299 (10g)

รหัสสินค้า : 09-299-010

 Threadlocker 299


  •  Color : สีเขียว
  •  Size : 50g 
  •  Strength : แรงยึดปานกลาง
  •  Viscosity : ความหนืดปานกลาง
  •  Fixture Time : แห้งตัวสมบูรณ์ใน 24 ชั่วโมง


รายละเอียด


  1. เป็นน้ำยาล็อคเกลียวที่สามารถล็อคสลักเกลียว, สกรู, แป้นเกลียวที่เป็นโลหะ ป้องกันการคลายตัวจากแรงสั่นสะเทือนได้
  2. เหมาะใช้ล็อคสกรูขนาด ไม่เกิน Ø10mm. ความหนืดต่ำจึงสามารถแทรกซึมเข้าล็อคเกลียว หรือตามดตามตะเข็บรอยเชื่อมและ สามารถขันน๊อตก่อนหยอดกาว ซีลเกลียวถาวร
  3. เป็นกาว Anaerobic ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ กาวจะแข็งตัวยึดติดกับชิ้นงานก็ต่อเมื่อกาว(น้ำยา)สัมผัสกับโลหะโดยตรงและอยู่ในที่ที่อับอากาศ
จำนวน
230.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 5,123