Locbond 290 (50g)

รหัสสินค้า : 09-290-050

ราคา

695.50 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 695.50 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 Threadlocker 290


  •  Color : สีเขียว
  •  Size : 50g 250g
  •  Strength : แรงยึดปานกลาง
  •  Viscosity : ความหนืดต่ำ
  •  Fixture Time : แห้งตัวสมบูรณ์ใน 24 ชั่วโมง


รายละเอียด


  • เป็นน้ำยาล็อคเกลียวที่สามารถล็อคสลักเกลียว, สกรู, แป้นเกลียวที่เป็นโลหะ ป้องกันการคลายตัวจากแรงสั่นสะเทือนได้
  • เหมาะใช้ล็อคสกรูขนาด ไม่เกิน Ø10mm. ความหนืดต่ำจึงสามารถแทรกซึมเข้าล็อคเกลียว หรือตามดตามตะเข็บรอยเชื่อมและ สามารถขันน๊อตก่อนหยอดกาว ซีลเกลียวถาวร
  • เป็นกาว Anaerobic ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ กาวจะแข็งตัวยึดติดกับชิ้นงานก็ต่อเมื่อกาว(น้ำยา)สัมผัสกับโลหะโดยตรงและอยู่ในที่ที่อับอากาศ  
Visitors: 17,642