Locbond 28626 (28g)

รหัสสินค้า : 09-28686-028

Cyanoacrylates 460


  •  Color : สีใส
  •  Size : 28g
  •  Viscosity : 100 cP


รายละเอียด


  • กาวไซยาโนอะคริเลท ถูกออกแบบมาใช้ติดชิ้นงานได้หลากชนิดผิวท ติดได้ไว มีความหยุ่น และเหนียวสำหรับวัสดุติดยากๆ แม้ผิวอาจมีรูพรุนขนาดเล็กๆ กระจก อลูมิเนียม ผ้า หนัง ยาง

หากใช้คู่กับ CA Primer หรือ CA Activator (ชนิด Acetone-Based หรือ Haptane-Based หรือ Isopropyl-Based) ก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิผลในการยึดติดผิวชิ้นงาน

  • เหมาะกับงานที่ต้องใช่เวลาในการปรับแต่งชิ้นงาน
จำนวน
256.80 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 10,008