Locbond 420 (28g)

รหัสสินค้า : 09-420-28

Cyanoacrylates 420


  •  Color : สีใส 
  •  Size : 28g 
  •  Viscosity : 2 cP


รายละเอียด


 กาวไซยาโนอะคริเลท ชนิดพิเศษ มีความหนืดเหมือนน้ำ เหมาะการยึดติดชิ้นงานวัสดุทั่วๆไปที่ต้องการความสวยงามและแทรกซึมตามร่องได้ดี แม้ผิวอาจมีรูพรุนขนาดเล็กๆ กระจก อลูมิเนียม ผ้า หนัง ยาง

หากใช้คู่กับ CA Primer หรือ CA Activator (ชนิด Acetone-Based หรือ Haptane-Based หรือ Isopropyl-Based) ก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิผลในการยึดติดผิวชิ้นงาน

จำนวน
321.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 10,006