Locbond 262 (50g)

รหัสสินค้า : 09-262-050

ราคา

642.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 642.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 Threadlocker 262


  •  Color : สีแดง
  •  Size : 50g
  •  Strength : แรงยึดสูง
  •  Viscosity : ความหนืดปานกลาง
  •  Fixture Time : แห้งตัวสมบูรณ์ใน 24 ชั่วโมง


รายละเอียด


  1. เป็นน้ำยาล็อคเกลียวที่สามารถล็อคสลักเกลียว, สกรู, แป้นเกลียวที่เป็นโลหะ ป้องกันการคลายตัวจากแรงสั่นสะเทือนได้
  2. เหมาะใช้ล็อคสกรูขนาด Ø 6mm ถึง Ø 20mm.
  3. เป็นกาวAnaerobic ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ กาวจะแข็งตัวยึดติดกับชิ้นงานก็ต่อเมื่อกาว(น้ำยา)สัมผัสกับโลหะโดยตรงและอยู่ในที่ที่อับอากาศ
Visitors: 17,650